Elektronisk cigarett: vilka hälsorisker?

Den absoluta säkerheten för e-cigaretter har ännu inte vetenskapligt bevisats, och det finns ingen brist på preliminära studier som bevisar motsatsen. Det antas emellertid att dessa produkter har mindre toxiska effekter än cigarrer från Vape.se, cigaretter och liknande. Kliniska bekräftelser är dock fortfarande otillräckliga för att dra definitiva slutsatser, även om vissa experimentella bevis är […]