Elektronisk cigarett: vilka hälsorisker?

Den absoluta säkerheten för e-cigaretter har ännu inte vetenskapligt bevisats, och det finns ingen brist på preliminära studier som bevisar motsatsen. Det antas emellertid att dessa produkter har mindre toxiska effekter än cigarrer från Vape.se, cigaretter och liknande. Kliniska bekräftelser är dock fortfarande otillräckliga för att dra definitiva slutsatser, även om vissa experimentella bevis är lovande och tyder på att dessa enheter är säkrare än traditionella cigaretter. Detta betyder dock inte att e-cigaretter är helt ofarliga, precis som de potentiella hälsoriskerna för dem som använder dem förblir obestämda.

Eventuell skada från nikotin
I allmänhet verkar e-cigaretter ge mindre nikotin till lungorna än tobaksrök.

I tobaksderivat är nikotin den huvudsakliga beroendeframkallande kemikalien och i alltför stora mängder kan det vara giftigt (om > 0,5-1,0 mg per kg persons vikt). Koncentrationen av nikotin som finns i e-cigarettpatronerna kan därför utgöra en risk för förgiftning.till exempel, om ett barn med 30 kilo vikt sväljer innehållet i en 24 mg nikotinpatron kan möta akut förgiftning.

Nikotin som inhaleras, intas eller placeras i direkt kontakt med huden, kan vara särskilt farligt för hälsan och säkerheten hos vissa kategorier av personer, såsom barn, ungdomar, gravida kvinnor eller ammande mödrar, personer med hjärtsjukdom och äldre.

Elektroniska cigaretter, deras nikotinpatroner och påfyllningstillbehör bör förvaras utom räckhåll för barn, för att undvika risk för kvävning eller förgiftning från missbruk i barndomen.